หวยออนไลน์
หวยออนไลน์

เลขเด็ดหวยลาวซื้อยังไง สำหรับวิธีการซื้อหวยลาวนั้น จะนิยมซื้อแบบสามตัว / สองตัว / เลขวิ่ง / เลข 19 ประตู และ เลขรูด(หรือเลขปักหลัก) โดยแต่ละรูปแบบก็จะมีรายละเอียด วิธีการซื้อที่ต่างกันออกไป และ นอกจากจะอธิบายวิธีการซื้อแล้ว ผมจะยกตัวอย่างการซื้อแบบง่ายๆ ด้วย ดังนี้

การซื้อเลขเด็ดสามตัว 

การซื้อเลขเด็ดสามตัวจะซื้อได้ 2 แบบ คือการซื้อสามตัวตรง กับการซื้อสามตัวโต๊ด ทั้งสองแบบนี้จะคล้ายกันมาก แต่จะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าสามตัวตรงนั้นตัวเลขที่ออกมา จะต้องออกมาตรงๆตัวเลขไม่สามารถสลับตำแหน่งได้ แต่สามตัวโต๊ดนั้นตัวเลขทั้งสามตัวจะสามารถสลับตำแหน่งกันได้

สามตัวบน

โดยการซื้อเลขเด็ดสามตัวบน คือเป็นการซื้อเลขสามตัวแบบเจาะจงตำแหน่งของตัวเลข และ ต้องเจาะจง ตำแหน่งรางวัลบนด้วย  ซึ่งผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณซื้อไว้ทั้งสามตัวเลย คุณถึงจะถูกรางวัลสามตัวบนตัวอย่างการซื้อเลข สมมติคุณซื้อเลขสามตัวบน406 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนออกมาคือ 406 คุณก็จะถูกรางวัลสามตัวบน

สามตัวโต๊ด

ส่วนวิธีการซื้อเลขเด็ดสามตัวโต๊ดนั้น คือการซื้อเลขสามตัว โดยไม่เจาะจงตำแหน่งของตัวเลข แต่จะต้องเจาะจงตำแหน่งรางวัลบน  ซึ่งผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณซื้อไว้ทั้งสามตัว แต่ตัวเลขนั้นจะอยู่ใน ตำแหน่งไหนก็ได้ ในรางวัลบน คุณถึงจะถูก รางวัลสามตัวบน

ตัวอย่างการซื้อเลข

 สมมุติคุณซื้อเลขเด็ดสามตัวบน406 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนออกมาคือ 406 , 460,046 , 064 , 604 หรือ 640 คุณก็จะถูกรางวัลสามตัวโต๊ด

การซื้อเลขสองตัว

การซื้อเลขสองตัวจะซื้อได้ 2 แบบด้วยกัน นั่นก็คือการซื้อแบบสองตัวบน และ สองตัวล่าง ทั้งสองแบบนี้จะซื้อแบบเจาะจงตำแหน่งตัวเลขเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่คุณจะต้องเจาะจงตำแหน่งของรางวัล

สองตัวบน

การซื้อเลขเด็ดสองตัวบน คือการซื้อเลขสองตัวแบบเจาะจงตำแหน่งของตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลบน และ ผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณได้ซื้อไว้แบบตรงๆ ทั้งสองตัว ในตำแหน่งรางวัลบนเท่านั้น คุณถึงจะถูกรางวัล

ตัวอย่างการซื้อเลข 

สมมุติคุณซื้อเลขสองตัวบน 06 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวบนออกมาคือ 06 คุณก็จะถูกรางวัลสองตัวบน

สองตัวล่าง

ส่วนการซื้อเลขเด็ดสองตัวล่างนั้น ก็คือการซื้อเลขสองตัวแบบเจาะจงตำแหน่งของตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลล่าง และ ผลการออกรางวัลจะต้องออกมาตรงกับที่คุณได้ซื้อไว้แบบตรงๆ ทั้งสองตัว ในตำแหน่งรางวัลล่างเท่านั้น คุณถึงจะถูกรางวัลตัวอย่างการซื้อเลข สมมติคุณซื้อเลขสองตัวล่าง54 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเลขหน้า 2 ตัวล่างออกมาคือ 54 คุณก็จะถูกรางวัลสองตัวล่าง

การซื้อเลขวิ่ง

วิธีการซื้อเลขวิ่งนั้น คือการเลือกซื้อเลข 1 ตัว (เลข0-9) แบบเจาะจงตำแหน่งรางวัล (รางวัลบน หรือรางวัลล่าง)

เลขวิ่งสามตัวบน

เลขวิ่งบน คือการซื้อเลขแบบเจาะจงตัวเลข 1 ตัวในตำแหน่งรางวัลบน โดยเลขสามตัวที่ออกมาจะต้องตรงกับเลขที่ซื้ออย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งตัวเลขนั้นจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่จะต้องเป็นรางวัลบนเท่านั้น คุณถึงจะถูกรางวัล

ตัวอย่างการซื้อเลข 

สมมุติคุณซื้อเลขวิ่งออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนออกมาคือ 406 คุณก็จะถูกรางวัลเลขวิ่งสามตัวบน

เลขวิ่งสองตัวล่าง

ส่วนการซื้อเลขเด็ดวิ่งล่าง คือการซื้อเลขแบบเจาะจงตัวเลข 1 ตัว ในตำแหน่งรางวัลล่าง โดยเลขสองตัวล่างที่ออกมาจะต้องตรงกับเลขที่ซื้อ 1 ตัว ซึ่งตัวเลขนั้นจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่จะต้องเป็นรางวัลล่างเท่านั้น

ตัวอย่างการซื้อเลข 

สมมุติคุณซื้อเลขวิ่งล่าง 4 ในราคา 100 บาท แล้วผลของการออกรางวัลเตัวล่างออกมาคือ 54 คุณก็จะถูกรางวัลเลขวิ่งสองตัวล่าง

การซื้อเลข 19 ประตู

การซื้อเลข 19 ประตู คือการซื้อตัวเลข 1 ตัว โดยจะต้องเจาะจงด้วยว่าเลขอะไร และ ตัวเลขที่ซื้อนั้นจะมีทั้งหมด 19 ตัว ซึ่งจะอยู่ทั้งในหลักหน่วย และ หลักสิบ ดังนี้

ตัวอย่างการซื้อเลข

สมมุติคุณซื้อ 19 ประตู เลข 4ในราคา 100 บาท ตัวเลขที่คุณซื้อจะได้เลขดังนี้

40 / 04 / 41/14 / 42/24 / 43/34/44/45 / 54 / 46 / 64 / 47 / 74 / 48/84/ 49

ตัวสุดท้ายคือ 94 โดยในที่นี้จะซื้อทั้งบน และ ล่าง จะต้องจ่ายทั้งหมด 100x19x2 = 3,800 บาท ถ้าผลการออกรางวัลในตำแหน่งรางวัลบน หรือรางวัลล่างออกมาตรงกับที่คุณซื้อตัวไหนก็ได้คุณก็จะถูกรางวัล

การซื้อเลขเด็ดรูด

เลขเด็ดหวยลาวซื้อยังไง การเล่นประเภทสุดท้าย คือการเล่นรูด หรือการเล่นปักหลัก การเล่นประเภทนี้จะคล้าย กับการเล่น 19 ประตูเลย แต่คุณจะต้องเจาะจงว่าคุณจะซื้อแบบรูดหน้า หรือรูดหลัง เพราะตำแหน่งของตัวเลขนั้นจะยู่ในคนละตำแหน่ง 

ใส่ความเห็น